ÁSZF

A honlap ÁSZF (általános szerződési vagy üzleti vagy felhasználási feltételek) az úgynevezett apróbetűs rész egy online felületen, amelyik a használat részletes feltételeit tartalmazza, és amelyik jogokat és kötelezettségeket tartalmaz egy weblap böngészője számára. (Ha ugyanez egy blog, akkor itt a blog olvasóját kötelezheti valamire (pl. arra, hogy ne másolja a blog tartalmait), egy webshopnál pedig a vásárlóra tartalmazhat fizetési vagy más üzleti (rendelési)  feltételeket.) 

Márton Imre Krisztián mozgásmeditáció honlap üzemeltetői (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: „ÁSZF”)

  1. Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások főbb jellemzőit, amely szolgáltatások igénybevételével az ügyfél jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

  1. Szolgáltató nem orvos, nem pszichiáter vagy pszichoterapeuta, így az általa nyújtott szolgáltatások kifejezetten nem minősülnek az alábbiaknak:
  2. a) orvosi gyakorlat,
    b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
    c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek. Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.

  1. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató klinikai értelemben vett pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet és nem is kezel. Az ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az ügyfél pszichés, illetve egészségi állapotát, és az ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért, illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős

  1. 4. Az ügyfél Szolgáltatóval való együttműködése egy kölcsönös partneri folyamat, amelynek célja, hogy az ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval való egyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa.

  1. Szolgáltató az ügyfél nevét és az ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követően további 5 évig kezeli és megőrzi az ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és Szolgáltató azon jogos érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik, és az adatvédelmi szabályzatban került rögzítésre.

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Tesmunka.hu nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek.

Jelen ÁSZF 2020. január 1-én lép hatályba, és azt a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást az érintettekel akár jelen honlapon történő közzététel útján, akár más módon közölni.